Trợ giúp


Phát một trong số video bên dưới để xem phần mềm tạo ảnh ghép của chúng tôi hoạt động thế nào


Không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Liên hệ với Chúng tôi


Toàn bộ hướng dẫn của phần mềm tạo ảnh ghép

Thêm ảnh vào ảnh ghép

Lưu ảnh ghép của bạn

Đổi hình nền ảnh ghép của bạn

Đổi vị trí ảnh

Xoay ảnh

Xóa ảnh

Cắt ảnh

Thêm chữ vào ảnh ghép của bạn

Thêm hình dạng vào ảnh ghép của bạn